Privacybeleid

 
  


Privacy regelement de Koppoter

September 2022

 

Inhoudsopgave

 Voorwoord

 Begrippenlijst

 

Hoofdstuk 1- Kenmerken van de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 1- Doel van de gegevensverwerking

Artikel 2 – Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Artikel 3 – Opgenomen gegevens

Artikel 4 – Toegang tot persoonsgegevens

Artikel 5 – Verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 6 – Analyseren van data

Hoofdstuk 2 – Rechten van de klant

Artikel 7 – Informatie verstrekken aan betrokkene

Artikel 8 – Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

Artikel 9 – Recht op afscherming, aanvulling en correctie van opgenomen persoonsgegevens

Artikel 10- Recht op geheimhouding

Artikel 11- Recht op vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

Hoofdstuk 3 – Rechten van de opdrachtgever

Artikel 12- Recht op audit

Hoofdstuk 4 – Technische en organisatorische verplichtingen

Artikel 13- Kennisgeving van verwerking persoonsgegevens

Artikel 14- Bewaartermijnen

Artikel 15- Beveiliging gegevens

Artikel 16- Meldplicht datalekken

Hoofdstuk 5 – Klachten

Artikel 17- Vragen en opmerkingen n.a.v. het privacyreglement

Hoofdstuk 6 – Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18- Overdracht van persoonsgegevens

Artikel 19- Inwerkingtreding en wijziging van het reglement