Buiten de lijntjes kleuren is echt nodig

Hoe heerlijk het is om buiten de lijntjes te kleuren ontdekken steeds meer ouders als ze meedoen aan een ouderavond waar ik vertel over kindertekeningen. Natuurlijk vertel ik niet alleen, maar laat ik de ouders vooral zelf ervaren. Bijvoorbeeld lekker krassen, gewoon met waskrijt. Aanvankelijk starten ze wat aarzelend, maar ondersteund door muziek en mijn stimulerende opmerkingen raken de ouders gauw in de ban van hun eigen gekras. Als de remmen los zijn is dat te zien én te horen. Daarna zijn we toe aan de volgende fase van de avond.

De remmen los

Je denkt misschien dat alleen volwassenen aarzelend aan hun kraswerk beginnen, maar het blijkt bij kinderen ook zo te werken. In de meeste klassen waar ik kom, en de kinderen waarmee ik werk in mijn praktijk, krijg ik bij het geven van een krasopdracht vaak dezelfde reactie. Ik weet nog die keer dat een klas doodstil viel toen ik ze de opdracht gaf het vastgeplakte papiertje op hun tafel helemaal vol te gaan krassen. Ze keken mij enkele seconden met grote ogen aan, totdat een van de kinderen zei: “Echt??” Pas toen uit mijn mond een oprecht JA klonk gingen de remmen los.

Eerlijkheidshalve moet ik je bekennen dat ik niet had voorzien wat er gebeurde. Het was een groot kabaal. Ze ondersteunden hun krassen met harde schreeuwen. Ik keek verschrikt om mij heen of de directeur niet toevallig langskwam om mij tot orde te roepen. En ik maakte mij zorgen om de klas naast mij. Oei… wat zouden mijn collega’s hier wel niet van zeggen? Maar toen ik mij richtte op de kinderen en zag dat dit voor hen een heerlijke uitlaatklep was, liet ik het maar gebeuren. En ja hoor, na een paar minuten werd het vanzelf rustiger in de klas. Moe en voldaan gingen ze zitten en luisterden ze aandachtig naar de vervolgopdracht waarin getransformeerd kon worden wat er zojuist met veel lawaai werd geuit.

Veilig meeblèren in de auto

Ach ja, we hebben het allemaal nodig om bij tijd en wijle ons even helemaal te laten gaan. Soms is dat door fanatiek te sporten, te dansen, muziek te maken of echt uit volle borst mee te blèren met de muziek in de auto waar toch niemand je hoort. Dat laatste doe ik zelf heel vaak. Heerlijk en veilig. En dat is belangrijk; dat je je veilig voelt om je te uiten.

Mooi?

Wat dat betreft kan ik mij voorstellen dat volwassenen en kinderen in eerste instantie een bepaalde gêne voelen om te krassen. Want dan wordt het toch niet mooi? En we zijn zo geprogrammeerd dat alles wat we doen mooi en goed moet zijn. Het moet wel de moeite waard zijn wat we laten zien aan de buitenwereld. Zelfs kinderen voelen dat al haarfijn aan. En ja, als er al eens tegen je is gezegd dat je niet zo moet krassen, maar mooi binnen de lijntjes moet kleuren, letterlijk en figuurlijk, dan valt het niet mee om domweg wat krassen op papier te zetten.

Creativiteit is een vorm  van zijn

Het wordt tijd dat we stoppen met keurig doen en doen zoals het hoort. Geef jezelf en je kind de ruimte om veilig te uiten. Juist ook op scholen waar stilzitten nog te vaak de norm is. Waar je doet zoals het hoort, waar alleen instructies gevolgd moeten worden van de leerkracht en eigen initiatieven de kop in gedrukt worden. En let wel, dat is belangrijk, maar niet alleen dat.

Bewegen en creativiteit

Gelukkig merk ik dat steeds meer scholen het anders aanpakken. Beweging en creativiteit krijgen weer aandacht. Bewegen ondersteund vaak al het leren bij vakken zoals lezen, spelling, rekenen en wereldoriëntatie. Hoe mooi is dat? Bewegen hoort niet alleen in het gymlokaal. Zo is het ook met creativiteit. Creativiteit hoort eigenlijk geen vak apart te zijn. Het is een manier van zijn. Als je creatief bent en dat mag zijn van jezelf, dan gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open. Dan durf je je te uiten. Mooi of niet doet er niet toe. Daar gaat het om in dit blog. Het is ziekmakend om alles binnen te houden. Er zijn zo veel manieren om je te uiten… maak er gebruik van. Ik heb het net als de kinderen nodig om buiten de lijntjes te kunnen kleuren. Want alleen dat maakt mogelijk dat ook ik binnen bepaalde kaders uitstekend kan functioneren.

Ik wens jou en je kind een wereld aan mogelijkheden door ruimte in te durven nemen, zowel binnen als buiten de gegeven kaders.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *